Aten och Jerusalem En teologisk podcast i alternativ, frikyrklig tappning. Högt och lågt, världsligt och kristet, Aten och Jerusalem.

January 13, 2017  

Håller frikyrkan på att flytta? Får Gud avbildas? Är Gud svartsjuk?

I det nya årets skälvande början har vi talat med Øyvind Tholvsen, ledare på Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram. Øyvind är en ivirig statistiker som sammanställt förändringar i frikyrkan under 15 år. Vad har egentligen hänt? Øyvind är även en ikonoklast som är skeptisk mot den sentimentalitet som avbildningar av Gud skapar; ett ämne som sällan diskuteras. Följ med oss på en resa från en liten ort i Nordnorge rakt in i hjärtat på den svenska storstaden och vidare ut i en bildlös förstumning.

Gilla oss på Facebook,
följ oss på Twitter,
eller skriv till oss på atenochjerusalem@gmail.com

Share | Download(Loading)