Aten och Jerusalem En teologisk podcast i alternativ, frikyrklig tappning. Högt och lågt, världsligt och kristet, Aten och Jerusalem.

September 30, 2017  

Denna månad har vi förmånen att samtala med Fredrik Lignell! Fredrik är pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping, tillika Antons chef. Han är just nu aktuell med boken ”Bottenkänning” som handar om hans erfarenheter av livets djävulskap när familjen drabbas av svår psykisk sjukdom och död - men hur det mitt i allt finns en gud som är inkarnerad och ger ett långsamt svar.

Gilla oss på Facebook,
följ oss på Twitter,
eller skriv till oss på atenochjerusalem@gmail.com

Share | Download(Loading)