Aten och Jerusalem En teologisk podcast i alternativ, frikyrklig tappning. Högt och lågt, världsligt och kristet, Aten och Jerusalem.

November 1, 2017  

Till detta avsnitt har vi fått hjälp av en barnmorskestuderande, stort tack!

Ruth Nordström, chefsjurist på Scandinavian Human Rights Lawyers, är med oss i månadens avsnitt. Ruth är mest (ö)känd som barnmorskan Ellinor Grimmarks biträde. Vi samtalar om samvetsfrihet inom vården när det kommer till abort, mångfald, om hur mänskliga rättigheter hänger ihop med kristen tro samt trafficking.

Love it, hate it. Väl mött i månadens avsnitt!

Gilla oss på Facebook
Följ oss på Twitter
atenochjerusalem@gmail.com

Share | Download(Loading)