Aten och Jerusalem En teologisk podcast i alternativ, frikyrklig tappning. Högt och lågt, världsligt och kristet, Aten och Jerusalem.

July 31, 2018  

Vad är en hagiografi? Vad är manlighet? Bör det finnas? Vad är i så fall en kristen manlighet?

Vi ringer upp Marita von Weissenberg, socialhistoriker vid Xavier Univeristy i Ohio, USA, för att samtala om s.k. hagiografier, helgonberättelser från 1100-1500-talet, här med ett särskilt fokus på manlighet. Hur var de sociala villkoren? Vilka ideal är det som uttrycks? Vad har dessa berättelser för värde för oss? Hör om allt detta och mer i ett maxat juliavsnitt!

Antons magisteruppsats "Helgon, familjen och världen - En hagiografisk studie av efterföljelse som världstransformerande kraft" finns att ladda ner här!

Stötta oss på Patreon, bli avsnittsdonator!
https://www.patreon.com/atenochjerusalem

Gilla oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Skriv till oss på atenochjerusalem@gmail.com
Prenumerera, dela, kommentera, recensera!

Share | Download(Loading)