Aten och Jerusalem En teologisk podcast i alternativ, frikyrklig tappning. Högt och lågt, världsligt och kristet, Aten och Jerusalem.

October 31, 2018  

English description below! The interview starts at 9:55.

Inkarnerades Gud två gånger? Hänger vår syn på djur ihop med förtryck av svarta och kvinnor? Och leder nu-metal gruppen P.O.D. till radikalsering?

I oktober månad möter vi aktivisten, musikern och teologen Nekeisha Alayna Alexis. Hon visar för oss hur kampen för djurens rätt och kampen mot rasism och sexism kan hänga ihop. Om hur Gud ger kraft i kampen, och på mindre utforskade sätt att läsa Bibeln på. Från andra sidan Atlanten rakt in i dina öron - lyssna och njut.

. . .

Was God incarnated twice? Is our view on animals connected with oppression of black people and women? And will listening to the nu-metal group P.O.D. lead to radicalization?

We reached out to Nekeisha Alayna Alexis, an activist, theologian and musician, to have her show us how the fight for animals rights, and the fight against racism and sexism are connected. And also talk about how God gives hope against hope, and about less explored ways of reading the Bible. From the other side of the pond, to your ears! Enjoy!

Please check out our previous english interviews with Stanley Hauerwas  Sarah Coakley, Graham Ward, Rachel Halder, J. Denny Weaver and William T. Cavanaugh! Enjoy!

Missa inte FREDSFEST i Ryttargårdskyrkan i Linköping lördagen den 10 november 2018! Vill kyrkan leva i fred? Mer info på www.fredsfest.se!

Stötta oss på Patreon, bli avsnittsdonator!
https://www.patreon.com/atenochjerusalem

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Twitter

Skriv till oss på atenochjerusalem@gmail.com

Prenumerera, dela, kommentera, recensera!

Share | Download(Loading)